Czym właściwie jest geodezja?

Krótka historia geodezji od Stonehage aż po Józefów. Niedawna ponowna ocena Stonehenge (ok. 2500 pne) sugeruje, że pomnik został wystawiony przez prehistorycznych geodetów przy użyciu geometrii kołków i lin. Techniki geodezyjne istniały przez większość zapisanej historii w starożytnym Egipcie, kiedy rzeka Nil wylała swoje brzegi i zmyła granice gospodarstw, granice zostały ponownie ustalone przez noszownię liny lub geodetę, dzięki zastosowaniu prostej geometrii. Niemal idealna prostopadłość i orientacja północ-południe Wielkiej Piramidy w Gizie, zbudowanej ok. 15 tys. 2700 p.n.e. potwierdzają, że Egipcjanie nakazali miernictwo.

Co to jest geodezja?

Geodezja to sztuka i nauka ustanawiania lub przywracania narożników, linii, granic i pomników nieruchomości (gruntów) na podstawie zarejestrowanych dokumentów, dowodów historycznych i obecnych standardów praktyki. Geodezja obejmuje również usługi powiązane, takie jak analiza i wykorzystanie danych pomiarowych, planowanie i projektowanie podziałów, pisanie opisów prawnych, mapowanie, rozplanowanie konstrukcji oraz precyzyjne pomiary kąta, długości, powierzchni i objętości.

Jedną z podstawowych ról geodety jest znalezienie granicy własności danej osoby. Granica ta jest opisana w dokumentach prawnych, a geodeta józefów postępuje zgodnie z tym opisem i lokalizuje granicę na fizycznym gruncie i oznacza ją, aby właściciel wiedział, jaki grunt jest właścicielem. Geodezja (geodeta Józefów) to po części Archeologia, a po części Prywatny detektyw. Ta kombinacja zapewnia niezależne informacje, które chronią Twoje prawa własności.

Udostępnij: