Mit zaburzeń rozwojowych z implikacjami dla profesjonalistów

Czym są zaburzenia rozwojowe?

Zaburzenia rozwojowe to grupa schorzeń, które wpływają na sposób uczenia się i zachowania dziecka. Mogą powodować opóźnienia w rozwoju fizycznym i poznawczym, a także w umiejętnościach komunikacyjnych i społecznych.

Zaburzenia rozwoju są nie tylko wynikiem złego rodzicielstwa lub pechowego genu. Mają różne przyczyny, w tym genetykę, środowisko i rozwój mózgu.

Jaki jest niewłaściwy sposób myślenia o zaburzeniach rozwojowych?

W przeszłości ludzie z zaburzeniami rozwojowymi byli często uważani za „wolnych uczniów”. Jest to jednak niewłaściwy sposób myślenia o nich. W rzeczywistości, zgodnie z nowym badaniem, są w rzeczywistości bardziej inteligentni niż osoby sprawne.

Badanie wykazało, że dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mają wyższe IQ niż ich rówieśnicy bez żadnych niepełnosprawności. Dzieje się tak, ponieważ są w stanie wykorzystać swoje mocne strony i pasje, aby uczyć się i rozwijać pomimo swojej niepełnosprawności.

W przeszłości ludzie z zaburzeniami rozwojowymi byli często uważani za „wolnych uczniów”. Jest to jednak niewłaściwy sposób myślenia o nich. W rzeczywistości, zgodnie z nowym badaniem, są w rzeczywistości bardziej inteligentni niż osoby sprawne.

Powody, dla których osoby z niepełnosprawnością rozwojową są niewidoczne w społeczeństwie

Osoby z niepełnosprawnością rozwojową są często niewidoczne w społeczeństwie. Nie są postrzegane jako zdolne do wykonywania pewnych zadań, co prowadzi do ich marginalizacji.

Społeczny model niepełnosprawności to teoria, która głosi, że osoby niepełnosprawne powinny być traktowane jako równoprawni członkowie społeczeństwa, a nie stygmatyzowani, dewaluowani czy wykluczani.

Niepełnosprawność jest definiowana przez Światową Organizację Zdrowia jako „stan, w którym dana osoba ma trudności z wykonywaniem czynności, którą normalnie jest w stanie wykonywać z powodu upośledzenia fizycznego lub psychicznego”.

Udostępnij: