Naprawa form wtryskowych jako ważny czynnik utrzymania procesów produkcji i optymalizacji kosztów wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych

Naprawa form wtryskowychktóre stanowią niezbędne oprzyrządowanie w wytwarzaniu wszelkiego rodzaju elementów z tworzyw sztucznych, przeprowadzana jest przez profesjonalistów, którzy dysponują odpowiednim parkiem maszynowym. Powstałe uszkodzenia form wtryskowych wymagają natychmiastowej fachowej naprawy, ponieważ mogą przyczynić się do produkcji wybrakowanych elementów, a nawet do wstrzymania produkcji.

Charakterystyka naprawy form wtryskowych

Naprawa form wtryskowych polega na uzupełnieniu powstałych w czasie użytkowania ubytków materiału i przywrócenie elementowi właściwych wymiarów. W tym celu zazwyczaj wykorzystuje się zróżnicowane techniki napawania, w tym nowoczesne napawanie laserowe. Proces ten jest podobny do spawania, gdzie łączy się metal z drutu spawalniczego z powierzchnią napawanego elementu, co tworzy jednorodną, o odpowiednich wytrzymałościowych i termicznych parametrach, powierzchnię naprawianej formy wtryskowej. Następną czynnością jaką przeprowadza się przy naprawie form wtryskowych jest obróbka mechaniczna, która jest wykonywana za pomocą frezowania, szlifowania i wygadzania w zależności od stopnia zużycia formy.

Dzięki naprawie form wtryskowych uzyskuje się polepszenie szczelności formy i doprowadzenie jej układu chłodzącego i grzejnego do pełnej sprawności. Profesjonalnie przeprowadzona naprawa form wtryskowych praktycznie gwarantuje tak wysoką jakość formy, że pozwala na efektywne wykorzystanie jej do procesów produkcyjnych przez wiele roboczogodzin. 

Udostępnij: