Paszportyzacja sieci

Z czym najczęściej kojarzy się określenie paszportyzacja sieci? Jak sama nazwa wskazuje – z paszportem. Jest to porównanie jak najbardziej uprawnione, ponieważ w wyniku paszportyzacji, każde z urządzeń wchodzących w skład sieci, otrzymuje swoisty paszport, czyli dokument określający jego indywidualne cechy, umiejscowienie, czy parametry techniczne.

Warto jednak podkreślić, że  nie służy jedynie opisaniu poszczególnych elementów infrastruktury. Ma znacznie szersze znaczenie, którym jest między innymi określenie zależności pomiędzy urządzeniami oraz ich kompletna inwentaryzacja, niezależnie od obszaru geograficznego, na którym są rozmieszczone.

Paszportyzacja sieci

Paszportyzacja sieci dotyczy przedsiębiorców dysponujących i zarządzających rozbudowaną infrastrukturą sieciową, działających między innymi w branży telekomunikacyjnej, energetycznej czy wodno – kanalizacyjnej. Rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja daje pełen obraz sieci, jej wartości, poszczególnych składników oraz ich przydatności technologicznej. Co więcej, dane te pozwalają na podejmowanie strategicznych decyzji związanych z zarządzaniem infrastrukturą np. planowanie modernizacji lub rozbudowy sieci.

Paszportyzacja sieci jest także doskonałym sposobem na poprawę efektywności procesu obsługi klienta. Wprowadzone do systemu – takiego jak FastGIS – dane dostępne są dla każdego upoważnionego pracownika w czasie rzeczywistym. Można więc udzielać rzetelnych informacji o awariach, stanie sieci czy planowanych pracach, na podstawie informacji zgromadzonych w systemie. Ich prezentacja odbywa się zarówno w formie tabel, jak i map, co znacznie ułatwia lokalizację poszczególnych elementów infrastruktury.

Udostępnij: