Systemy HVAC – co warto wiedzieć?

System HVAC pochodzi od angielskiego skrótu nazw „heating, ventilation, air conditioning”, co oznacza „ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja”. Nazwa systemów HVAC odnosi się do zintegrowanego systemu urządzeń z wymienionych branż, w ramach systemu wykonuje się również izolacje, zarówno cieplne, jak i zimnochronne, również i wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze. Często zalicza się do nich również izolacje przeciwpożarowe, w tym przeciwpożarowe przewody wentylacyjne.

System HVAC — działanie, zalety oraz wady

System HVAC działa w taki sposób, by wszystkie elementy zapewniały optymalny komfort w pomieszczeniach przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej. Integracja systemu HVAC polega na wzajemnym oddziaływaniu wszystkich komponentów, za skuteczność, trwałość i efektywność systemu odpowiadają odpowiednie dobrane agregaty chłodnicze, pompy, układy sterowania i systemy rozprowadzające powietrze. Niestety, system HVAC wiąże się z regularnymi przeglądami, gdy jedna część się zepsuje, to zwykle większa część całego systemu może być niesprawna przez dłuższy okres czasu. 

System HVAC pozwala obniżyć zużycie prądu, a co za tym idzie, obniża koszty energii, zapobiega również kondensacji oraz zamarzaniu i zapewnia izolację cieplną, jak i również akustyczną, dodatkowo filtruje powietrze z zanieczyszczeń, takich jak drobny, zawieszony w powietrzu pył, tlenki siarki, azotu oraz węgla, a także takich szkodliwych substancji, jak benzo(a)piren, arsen, ołów, nikiel oraz kadm. 

Udostępnij: