Jak sprowadzić szczątki zmarłego za granicą krewniaka

Wszystko ma swój kres. To prawda znana i uniwersalna. Nie ma w niej nic z przesady ani niedomówienia. Ludzkie życie ma także swój koniec. Jednak bywa, że kończy się daleko od domu na obcej ziemi. Co wtedy zrobić? Główny obiekt zdarzenia jest oczywiście już wyłączony z procesu decyzyjnego. Reszta spraw przypada rodzinie.

Jest wiele firm, których podstawą działalności jest obsługa nagłych zdarzeń losowych i transport zwłok Anglia jest krajem, w którym znajduje się duża liczba naszych rodaków. Od wielu lat jest to główny kierunek ekspansji zarobkowej. W związku z tym zdarzają się przypadki zejść śmiertelnych.

Dla rodziny jest to zawsze trudny okres. Jeśli więc znajdzie się ktoś, kto pomoże w zorganizowaniu wszystkich formalności, zostanie przyjęty z otwartymi rękoma.

W Wielkiej Brytanii wszystkie najważniejsze decyzje w sprawie formalności związanych z transportem zwłok lub pogrzebem podejmuje koroner. Jego biuro prowadzi czynności wstępne i zamyka sprawę oświadczeniem końcowym w formie pozwolenia. W razie wątpliwości co do udziału osób trzecich także koroner zleca działanie służbom podległym.

Udostępnij: